Banner
Trang chủ SINH VIÊN Các hoạt động Đoàn-Hội

Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2016

25/08/2015 14:20 - Xem: 116
Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, căn cứ điều kiện thực tế của Đoàn thanh niên Nhà trường, Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch “Tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2015-2016”. BCH Liên chi đề nghị BCH các chi đoàn thực hiện và báo cáo nghiêm túc theo tinh thần nội dung thông báo.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổng kết, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua;

- Đề ra phương hướng nhiệm vụ sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chung của ĐVTN trong chi đoàn và gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường;

- Bầu Ban chấp hành chi đoàn có đủ phẩm chất, năng lực và tín nhiệm để lãnh đạo chi đoàn trong nhiệm kỳ tới;

- Yêu cầu các chi đoàn tổ chức Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, đạt hiệu quả cao, đánh giá đúng thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị mình, phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong quá trình đại hội, và tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên trước, trong và sau khi đại hội.

II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:  Từ ngày 26/8/2015 đến 25/9/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BCH Đoàn trường yêu cầu các chi đoàn khi nhận được thông báo này báo cáo Chi ủy – Ban chủ nhiệm khoa, Giáo viên chủ nhiệm, BCH Liên chi đoàn, chủ động chuẩn bị nội dung, liên hệ địa điểm, khẩn trương triển khai tổ chức Đại hội Chi đoàn; đăng ký lịch tổ chức Đại hội  với Bí thư Liên chi đoàn trực thuộc;

- BCH các Liên chi đoàn trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các chi đoàn thực hiện kế hoạch, tổng hợp và báo cáo kết quả cho BCH Đoàn trường;

- Hồ sơ đại hội gồm: Kế hoạch tổ chức ĐH, Kịch bản ĐH chi đoàn (chi tiết), Mẫu viết báo cáo phương hướng, Mẫu phiếu bầu, Mẫu nghị quyết ĐH chi đoàn, Mẫu biên bản bầu cử, Mẫu trích ngang BCH chi đoàn, Hướng dẫn trang trí...

- Đối với các Chi đoàn năm thứ 2 và năm thứ 3, nếu nhất trí giữ nguyên danh sách Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2015 (khi tổ chức họp Chi đoàn có sự tham gia của Giáo viên chủ nhiệm) thì không phải tổ chức Đại hội Chi đoàn. Bí thư Chi đoàn phải gửi Biên bản họp lớp (có xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm) và danh sách Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2015-2016 (có đầy đủ chức vụ, số điện thoại của đồng chí trong BCH Chi đoàn, có xác nhận của Bí thư và Giáo viên chủ nhiệm).

Download Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn tại đây  hoặc tại đây

T.M BCH Liên chi

Bí thư

 

Dương Xuân Lâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN