Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU

Giới thiệu Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

04/11/2015 08:35 - Xem: 1241

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (tiền thân là Khoa Kinh tế nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái) được thành lập theo Quyết định số 142/NN-TC-QĐ ngày 28/8/1976 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, có nhiệm vụ đào tạo đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý Kinh tế nông nghiệp, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Gần 45 năm xây dựng và phát triển Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đã đào tạo được gần 15.000 cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, kế toán, quản trị kinh doanh, khuyến nông và phát triển nông thôn. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa hiện nay có 40 người, trong đó có 3 Phó giáo sư, 15 Tiến sĩ, nhiều Tiến sĩ và Thạc sĩ của Khoa được đào tạo ở các nước tiên tiến như: Đức, Úc, Nhật, Đài Loan, Trung Quốc và Anh.

Hiện nay, Khoa đang đào tạo các bậc học và các chuyên ngành như sau: 

Bậc đại học: Ngành Kinh tế nông nghiệp, ngành Phát triển nông thôn, ngành Khuyến nông, ngành Kinh doanh quốc tế, ngành Kinh doanh nông nghiệp.

Bậc đào tạo sau đại học:

  • Đào tạo Thạc sĩ:  Ngành Kinh tế nông nghiệp, ngành Phát triển nông thôn.
  • Đào tạo Tiến sĩ: Ngành Phát triển nông thôn.

Cùng với các chương trình đào tạo đại trà, Khoa cũng đang tổ chức đào tạo bậc đại học ngành Kinh tế nông nghiệp được nhập khẩu từ Đại học New England – Úc (phối hợp cùng Văn phòng CTTT), chương trình có nhiều sinh viên nước ngoài đang học tập tại Trường. 

Trong thời gian qua đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa đã chủ trì và tham gia hàng trăm đề tài Khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp Đại học, đề tài cơ sở và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài có tính ứng dụng và được đánh giá cao. Hiện nay, cán bộ giảng viên của Khoa đang chủ trì 02 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài cấp Bộ và 5 đề án cấp tỉnh. Hằng năm, sinh viên của Khoa được sự hướng dẫn của các giảng viên đã chủ trì thực hiện từ 3-5 đề tài nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên của Khoa còn tham gia nhiều hoạt động chuyển giao như: Tổ chức các lớp tập huấn Xây dựng Nông thôn mới; tập huấn Khuyến nông; tập huấn Hợp tác xã cho các địa phương và Trung ương.

Cán bộ giảng viên của Khoa đã biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu giảng dạy in tại các Nhà xuất bản có uy tín. Biên soạn nhiều tài liệu theo đặt hàng, như: Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn Khuyến nông; Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn chương trình Mỗi xã một sản phẩm, v.v..

Cán bộ giảng viên và sinh viên của khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các phong trào khác được Nhà trường đánh giá cao.

Với truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển, phát huy những thành tích đã đạt được, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn sẽ luôn đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế và an sinh xã hội khu vực miền núi phía Bắc và trong cả nước.

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn luôn mong muốn và sẵn sàng liên kết, đồng hành với các tổ chức, cá nhân, các hợp tác xã, doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương, địa phương để phát triển sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạnh công nghệ 4.0.

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

Địa chỉ: Tổ 10 - Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208. 759.761                

Email: khoakinhteptnt@tuaf.edu.vn 

Website: ferd.tuaf.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ktptnt