Banner
Trang chủ SINH VIÊN Các hoạt động Đoàn-Hội

Thông báo V/v Tổ chức triển khai cuộc thi các môn khoa học Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

31/03/2015 08:05 - Xem: 297
Thực hiện theo tinh thần Thông báo số 207 -TB/TWĐTN-TNTH của Ban chấp hành Trung Ương Đoàn TNCS HCM về việc tham gia “Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Để thực hiện thành công Hội thi và thực hiện theo chỉ đạo của Đoàn cấp trên, BCH Đoàn trường đã xây dựng và làm đơn đề nghị sử dụng phòng máy tính của TT Tin học – Ngoại ngữ để cho sinh viên trong toàn trường tới dự thi. Theo lịch sử dụng phòng máy, liên chi đoàn KT&PTNT phân công như sau:
Thực hiện theo tinh thần Thông báo số 207 -TB/TWĐTN-TNTH của Ban chấp hành Trung Ương Đoàn TNCS HCM về việc tham gia “Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Để thực hiện thành công Hội thi và thực hiện theo chỉ đạo của Đoàn cấp trên, BCH Đoàn trường đã xây dựng và làm đơn đề nghị sử dụng phòng máy tính của TT Tin học – Ngoại ngữ để cho sinh viên trong toàn trường tới dự thi. Theo lịch sử dụng phòng máy, liên chi đoàn KT&PTNT phân công như sau:

Xem chi tiết Nội dung thông báo + Lịch phân công + Lịch giám sát của BCH Liên chi tại đây

Video hướng dẫn đăng ký và dự thi Hội thi xem tại đây:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN