Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 45 (08/11 - 14/11/2021)

08/11/2021 06:21 - Xem: 139

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

08/11

14:00-16:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu sản phẩm thuộc đề tài: “Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng dựa trên khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới tại Điện Biên và Cao Bằng”, CNĐT: TS. Hồ Lương Xinh

TP: Hội đồng theo Quyết định, Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia; những người quan tâm

Trần Văn Điền

 

15:30-17:00: Phòng họp Khoa

ND: Rà soát công tác quay Clip Kỷ niệm 45 năm Thành lập Khoa

TP: Thầy Tâm, thầy Trung, cô Mai, cô Hiền, cô Huệ

Nguyễn Văn Tâm

 

Thứ Ba

09/11

 14:00-17:00 Phòng họp Khoa

ND: Họp Khoa triển khai công tác tháng 11 và Kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa

TP: Toàn thể CBGV (kể cả kiêm nhiệm)

(Các Thầy, Cô trang phục đẹp để chụp ảnh Khoa và Bộ môn)

Hà Quang Trung

 

Thứ Tư

10/11

 

 

Thứ Năm

11/11

 

 

Thứ Sáu

12/11

14:00-16:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy hộ, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chủ lực ở miền núi phía Bắc”, CNĐT: PGS. TS. Đinh Ngọc Lan

TP: Hội đồng theo Quyết định, Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia; những người quan tâm.

Trần Văn Điền

 

Thứ Bảy

13/11

 

 

08:00-11:30: Phòng họp A3

Họp rà soát các nội dung , kế hoạch và kịch bản chuẩn bị Lễ đón nhận Huân chương độc lập hạng nhì

TP: CTHĐT, BTV, BGH, Toàn thể thành viên các Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ (Trưởng tiểu ban TB cụ thể cho các thành viên)

Chuẩn bị: Các trưởng tiểu ban trình bày kế hoạch, kịch bản

Nguyễn Hưng Quang

 

09:30-10:30:

Giao nhận đề tài thực tập tốt nghiệp lớp NLTH-CNSTH52, SLC-TY52 và NL-CNTY52, NL-QLDD51, DBC-QLDD5, NL-LN51, NLQT-LN51, NL-QLTNR52 và NL-NLKH52, NL-KTNN51

TP: BGH (thầy Hiểu); TT ĐTTNCXH (Cô Hằng, cô Linh); BCN và giáo vụ các khoa khoa CNSH-CNTP, CNTY, QLTN, KTNN, Toàn thể SV các lớp.

Hình thức tổ chức: Trực tuyến

Phần mềm MS. TEAM:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3axZmSmV4BxzILm-2SpwKy_exOuZiDVIR3XMXufSjjRlY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=feb9b569-1050-470b-97ff-2c7f02412b73&tenantId=1836dedd-79f6-47ae-aa9b-06a72e284835

Nguyễn Chí Hiểu

 

9:00-11:00 Trực tuyến

ND: Hướng dẫn chọn đề tài và Khóa luận tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học

TP: Toàn thể Giảng viên Khoa Kinh tế và PTNT được phân công hướng dẫn.

Thầy Tâm gửi đường link đến Giảng viên và sinh  viên.

Nguyễn Văn Tâm

Chủ Nhật

14/11

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN