Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 36 năm 2021 (06/09 - 12/09/2021)

06/09/2021 06:13 - Xem: 157

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

06/09

 

14:00-17:00: Phòng họp A3

Tập huấn trả lời phỏng vấn cho cán bộ phục vụ và giảng viên

TP: Thành phần: GV tập huấn: PGS.TS Trần Văn Điền, BGH (T.Hiểu), Phòng QLCL(C.Hà, C.Tâm), Đại diện 2 khoa CNSH&CNTP, khoa CNTY, danh sách cán bộ tham gia tập huấn

Cô Hồng

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Ba

07/09

 

 

08:00-11:00: Họp online bằng MS TEAM

Họp online về thiếu việc làm và giải pháp

TP: CT HĐT, BGH, trưởng các phòng, trưởng các khoa, trưởng các Bộ môn, trưởng và phó các viện/trung tâm tự chủ, Bộ phận KHCN, cô Ngân (TCCB), chủ nhiệm các đề tài/dự án cấp tỉnh, cấp bộ và cấp nhà nước.

MS TEAM link: https://bom.to/eQjCjH

Thầy Trung, thầy An, thầy Luận, cô Yến, thầy Thắng, thầy Tâm, cô Xinh, thầy Hồ Bắc

Nguyễn Thế Hùng

 

20:00 -21:30: Trực tuyến

Nội dung: Semimar khoa học Khoa Kinh tế & PTNT

Chủ đề: Phương pháp giảng dạy học phần Khoa học quản lý

Online trên MS Team: Mã 121oo71

Người trình bày: Nguyễn Mạnh Thắng

Thành phần: Giảng viên Khoa Kinh tế & PTNT + những người quan tâm

Nguyễn Mạnh Thắng

Thứ Tư

08/09

 

 

 

 

8:00-9:00 Văn phòng Khoa

ND: Họp Chi bộ

TP: Toàn thể Đảng viên

Hà Quang Trung

9:00-10:00 Văn Phòng Khoa

ND: Họp Khoa

TP: Toàn thể CBGV (bao gồm cả Giảng viên kiêm nhiệm)

Hà Quang Trung

10:00-11:30 Văn Phòng Khoa

ND: Tập huấn Kỹ năng giảng dạy với phần mềm MS TEAM cho toàn Khoa (Các Thầy, Cô chuẩn bị máy tính)

TP: toàn thể CBGV (kể cả Giảng viên kiêm nhiệm)

GS TS Nguyễn Thế Hùng

GS Nguyễn Thế Hùng

 

 

Thứ Năm

09/09

 

 08:00-11:00: Phòng họp A1

Họp bàn về xây dựng các video bài giảng và kênh youtube của Nhà trường

TP: CT HĐT, BTV, BGH, trưởng các phòng, trưởng các khoa, thày Thơ, thày Hòa (phòng ĐT), Thày Hưng, cô Vui (TT NNTHUD)

Thầy Tâm

Nguyễn Thế Hùng

8:00-11:45 Trực tuyến

Hội thảo: “Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng dựa trên khai thác giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới tại Điện Biên và Cao Bằng”

Chủ nhiệm đề tài: TS Hồ Lương Xinh

Đại diện BCN Chương trình KHCN phục vụ XDNTM, BGH, phòng KHCN-HTQT, đại biểu mời các địa phương, nhóm nghiên cứu đề tài và những người quan tâm.

Hồ Lương Xinh

Thứ Sáu

10/09

 

 

14:00-16:00: Phòng họp A3

Xét học vụ học kỳ 2 và năm học 2020-2021

Thành phần: BGH (thầy Hiểu); Đại diễn lãnh đạo các phòng; đại diện lãnh đạo các khoa.

Thầy Tâm

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

11/09

 

 

Chủ Nhật

12/09

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN