Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 37 năm 2021 (13/09 - 19/09/2021)

13/09/2021 06:01 - Xem: 171

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

13/09

15:00-17:00 Văn phòng Khoa

ND: Họp nhóm mở ngành mới

TP: thầy Trung, thầy Thắng, thầy An, thầy Luận, cô Yến, cô Hồng, cô Hải Anh, cô Mai, cô Đoàn Hiền, cô Huệ, thầy Hồng

Hà Quang Trung

Thứ Ba

14/09

 

8:30-11:00 Văn phòng Khoa

  • Kiểm tra tiến độ đề tài cấp Trường của giảng viên năm 2021

TP: Thầy Tâm, cô Huệ  và các Chủ nhiệm đề tài cấp Trường năm 2021

  • Thầy cô chủ nhiệm đề tài chuẩn bị đầy đủ tài liệu theo thông báo qua email)

Nguyễn Văn Tâm

Thứ Tư

15/09

 

 

Thứ Năm

16/09

 

 

 

 

 10:00-11:00: Trực tuyến

Seminar Trực tuyến

Những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và giá cổ phiếu trên thị trường

Người trình bày: TS Trần Cương

Link: https://meet.google.com/vhg-gtor-pqm

TP: CBGV và sinh viên Khoa Kinh tế và PTNT và những người quan tâm

Nguyễn Văn Tâm

 

15:00-17:00: Phòng họp A3

Họp bàn nội dung: Xây dựng đề án đưa sinh viên trở lại trường học tập

TP: Chủ tịch HĐ Trường (thầy Hùng); BGH; Trưởng các phòng; Trưởng các khoa, VP CTTT.

CB: Đào tạo

Thầy Tâm

Nguyễn Hưng Quang

 

19:30-21:30: Trực tuyến

Tổng kết năm học 2020-2021 phần Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Zoom ID: 293 072 3043, Pas: YsBtj3

TP: BGH, đại diện lãnh đạo các Phòng, TT UTCN&HTKN, TT ĐTPTQT, TT TH-NN, TT PTNT SMART

BCN Khoa, GVCN, CBGV toàn Khoa, Sinh viên Khoa KT&PTNT

Thầy Bắc gửi link cho sinh viên

Cù Ngọc Bắc

 

Thứ Sáu

17/09

 

 

Thứ Bảy

18/09

 

 

Chủ Nhật

19/09

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN