Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 31(02/08 - 08/08/2021)

02/08/2021 06:42 - Xem: 140

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

02/08

Các Bộ môn hoàn thành chuyển phòng làm việc.

Trưởng các Bộ môn

Thứ Ba

03/08

 

 

Thứ Tư

04/08

 

 

 

08:00-09:30: Phòng họp A3

Thông báo kết quả kiểm tra đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực (đất đai, tài chính, nhân lực) vào xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 – 2030”

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Tâm

TP: BGH (T. Điền, T. Quang), phòng KHCN&HTQT (C. Minh, T. Hòa), phòng QT-PV (C. Quý, T. Ngọc Anh), phòng KH-TC (C. Hương, C. Trang); Lãnh đạo khoa KT&PTNT (T. Trung); Chủ nhiệm, thư ký, kế toán đề tài

Nguyễn Hưng Quang

 

14:00-15:30: Phòng họp A3

Thông báo kết quả kiểm tra dự án: “Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với du lịch nông nghiệp tại 3 huyện Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai tỉnh TN”

Chủ nhiệm dự án: Vũ Thị Thanh Thủy

TP: BGH (T. Điền, T. Quang), phòng KHCN&HTQT (C. Minh, T. Hòa), phòng QT-PV (C. Quý, T. Ngọc Anh), phòng KH-TC (C. Hương, C. Trang), Lãnh đạo khoa KT&PTNT (T. Trung); Chủ nhiệm, thư ký dự án

Nguyễn Hưng Quang

 

15:30-17:00: Phòng họp A3

Thông báo kết quả kiểm tra dự án: “Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng dựa trên khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới tại Điện Biên và Cao Bằng”

Chủ nhiệm đề tài: Hồ Lương Xinh

TP: BGH (T. Điền, T. Quang), phòng KHCN&HTQT (C. Minh, T. Hòa), phòng QT-PV (C. Quý, T. Ngọc Anh), phòng KH-TC (C. Hương, C. Trang; chủ nhiệm, thư ký, kế toán đề tài.

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

05/08

 

 

Thứ Sáu

06/08

 

08:00-11:00: Phòng làm việc cá nhân qua Google Meet (Link: meet.google.com/urm-ubif-gho)

Hội thảo: Giải pháp huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực (đất đai, tài chính, nhân lực) vào xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi phía Bắc.

TP: Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia

Khách mời + cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế & PTNT

Nguyễn Văn Tâm

 

Thứ Bảy

07/08

 

 

Chủ Nhật

08/08

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN