Banner
Trang chủ SINH VIÊN

Thông báo v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống học sinh sinh viên năm 2015

30/12/2014 10:07 - Xem: 121
Thông báo của Ban thư ký Hội sinh viên trường ĐH Nông Lâm gửi ban chấp hành các liên chi hội trong trường về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên - 9/1/2015.
Thông báo của Ban thư ký Hội sinh viên trường ĐH Nông Lâm gửi ban chấp hành các liên chi hội trong trường về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên - 9/1/2015.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN