Banner
Trang chủ LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 48 (29/11 - 05/12/2021)

29/11/2021 06:40 - Xem: 107

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

29/11

 

 

Thứ Ba

30/11

 

 

 

 

 

08:00-09:00: Phòng làm việc cá nhân

Seminar “Bệnh dịch tả châu Phi”

PGS.TS. Nguyễn Quang Tính

Zoom: Meeting ID: 475 908 1308 Passcode: 12345667

TP: CB-GV BM DƯỢC TY và những người quan tâm

Phạm Diệu Thuỳ

 

 09:00-10:00: Phòng làm việc cá nhân

Seminar “Bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò”

Người trình bày PGS.TS. Đặng Xuân Bình

Zoom: Meeting ID: 475 908 1308

Passcode: 12345667

TP: CB-GV BM Dược Thú y và những người quan tâm

Phạm Diệu Thuỳ

 

 - 14:00-17:00: Online trên MS TEAMS

Seminar khoa KHCB Mã nhóm: a9bxn3z

Chủ đề 1 “Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025”. Trình bày: TS. Vũ Hồng Thái.

Chủ đề 2 “Một số giải pháp nâng cao phong trào Thể dục thể thao cho sinh viên trường ĐH Nông Lâm”. Trình bày: Th.S. Dương Thế Hiển.

Chủ đề 3: “Quá trình phát triển nhận thức về kinh tế thị trường định hướng XHCN của Đảng cộng sản Việt Nam”. Trình bày: TS.Dương Thị Kim Huệ.

Chủ đề 4: “Những giải pháp cơ bản đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong SV ở Đảng bộ trường ĐH Nông Lâm”. Trình bày: Th.S. Ngô Thị Quang

 Chủ đề 5: “Di cư việc làm của thanh niên Dân tộc thiểu số đến các khu công nghiệp ở Việt Nam: Hiện trạng và một số vấn đề xã hội”. Trình bày: TS.Nguyễn Đỗ Hương Giang.

TP: Toàn thể GV và những nguời quan tâm

Nguyễn Thị Huyền

 

Thứ Tư

01/12

 

09:00-11:00: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ

Thầy Trung

Nguyễn Thế Hùng

Thứ Năm

02/12

08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp Giao ban tháng 12/2021

TP: CTHĐT, BGH, Trưởng các Đơn vị, Trưởng các tổ chức Đoàn thể

Thầy Trung, Thầy Quang

Nguyễn Hưng Quang

Thứ Sáu

03/12

 

07:30-10:30: Phòng họp trực tuyến

Chung kết giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka năm 2021

TP: - Đại diện BTV Đoàn trường

- Các nhóm sinh viên NCKH vào vòng chung kết giải thưởng

- Giảng viên hướng dẫn

- Giảng viên và sinh viên quan tâm

Lưu Hồng Sơn

 

14:00-18:00: Phòng họp Khoa

Seminar Bộ môn Phát triển nông thôn

1. Bùi Xuân Hồng: “Vận dụng chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong xây dựng chuỗi liên kết cho hợp tác xã theo nghị định 98/2018/NĐ-CP"

2. Lưu Thùy Linh: "Phương pháp nghiên cứu giảm nghèo cho đồng bào DTTS tại Bắc Kan”

3. Bùi Thị Thanh Tâm: "Trao đổi những kiến thức cơ bản về đầu tư chứng khoán".

TP: Giảng viên Bộ môn và những người quan tâm

Nguyễn Thị Yến

Thứ Bảy

04/12

 

 

Chủ Nhật

05/12

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN