Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Sứ mạng -Tầm nhìn - Mục tiêu

Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của Khoa Kinh tế & PTNT

08/07/2018 10:30 - Xem: 106

Sứ mạng

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên có sứ mạng: “Đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, du lịch và phát triển nông thôn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế cho khu vực phía Bắc và cả nước”

Tầm nhìn

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực và cả nước trong lĩnh vực kinh tế, kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, du lịch và phát triển nông thôn.

Mục tiêu

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, du lịch và phát triển nông thôn, có chuyên môn giỏi, có đạo đức nghề nghiệp, có tư duy khởi nghiệp sáng tạo, có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế cho khu vực phía Bắc và cả nước.