Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030

30/07/2022 09:35 - Xem: 1107
Ngày 26 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 897/QĐ-TTg về Phê duyệt chương trình "Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp" giai đoạn 2022-2030.

Đây là nội dung tại Quyết định 897/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Theo đó, mục tiêu Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030” giai đoạn 2 như sau:
-100% các tỉnh, thành đoàn có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
- 100% tỉnh, thành đoàn hằng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.
- Hỗ trợ 12.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 2.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Hằng năm, 200.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp.
- 100% các tỉnh, thành đoàn thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
- Hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do thanh niên làm chủ.
- Hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 200 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.
Quyết định 897/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 26/7/2022.

ST. TS. Hà Quang Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN