Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đào tạo ngắn hạn

Các chương trình đào tạo và tập huấn ngắn hạn của Khoa KT& PTNT

14/06/2021 09:41 - Xem: 85

Hiện nay, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đang phối hợp cùng với các cơ quan Trung ương và địa phương triển khai nhiều chương trình đào tạo nghề và các chương trình tập huấn ngắn hạn. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, kết quả thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn của Khoa luôn được các đối tác đánh giá cao như Trung Tâm Khuyến nông Quốc Gia; Văn Phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương; Cục Kinh tế hợp tác - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các địa phương của Khu vực Miền Bắc và Bắc Miền Trung.

Các lĩnh vực tập huấn ngắn hạn nổi bật của Khoa có thể kể đến như tập huấn tổng thể, chuyên sâu và toàn diện về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chương trình Nông thôn mới; Chương trình Khuyến nông;

Các nội dung tập huấn chuyên sâu như:

- Hướng dẫn quản lý Chương trình OCOP cho cán bộ quản lý;

- Hướng dẫn chủ thể tham gia Chương trình OCOP;

- Nâng cao năng lực tư vấn chương trình OCOP cho cán bộ tư vấn;

- Marketing và xây dựng thương hiệu sản phẩm;

- Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị;

- Phát triển sản phẩm OCOP;

- Tiêu chuẩn hóa sản phẩm OCOP và xây dựng hồ sơ sản phẩm;

- Phát triển sản phẩm của hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Tài chính và tín dụng trong nông nghiệp nông thôn;

- Quản trị hợp tác xã; Kế toán hợp tác xã;

- Đào tạo nghề Giám đốc Hợp tác xã, đào tạo kỹ năng thuyết trình;

- Kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng khuyến nông.....

Ngoài ra, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn cũng thực hiện các chương trình đào tạo tập huấn mà nội dung theo nhu cầu của từng địa phương.

Với năng lực và kinh nghiệm thực tiễn cao, đội ngũ chuyên gia của Khoa kinh tế và Phát triển nông thôn đã tạo dựng được chữ TÍN với các đối tác ở Trung ương và các tỉnh về chất lượng và hiệu quả các các chương trình đào tạo, tập huấn ngắn hạn.